top of page
Rechercher

****Bí mật cung đình

Ông trùm Đảng gọi chủ tịch quốc hội lên làm việc : -Bà làm ơn bỏ mẹ nó cái dự luật 99 năm đi. Tụi nó tụ tập đông người, cản trở lưu...

****Truyện cổ tích cấm trẻ em

Ngày xưa có kẻ vừa ngu vừa ham tiền, muốn bán mồ mả ông cha, đất cát tổ tiên để lại, nhưng sợ người trong gia tộc nhao nhao phản đối. Bèn...

bottom of page