Rechercher

** TRUYỆN ( quả thực )NGẮN

Trong khi mẹ lúi húi trong bếp, cu Tý loay hoay chơi với mấy cái nút chai ngoài cửa. Khi xong nồi cá kho, mẹ không thấy bóng con . Cả...

****CHÍNH TRỊ và LÒNG HEO

Chiều hôm qua, nói chuyện với H , một thanh niên trẻ tuổi từ VN qua Pháp tu nghiệp. H là sản phẩm của giáo dục ''xã hội chủ nghĩa'', từ...

**** KHÂU ĐÍT CHUỘT

Người Việt như những con chuột bị khâu đít. Không tiêu hóa được, nổi khùng, cắn xé lẫn nhau. Bạo hành lan tràn trong xã hội... KHÂU ĐÍT...

XIN LƯU Ý

Để đọc tất cả ( 79 bài ) , xin bấm ALL ARTICLES góc phải, trên đầu trang này. Nếu cần, click nhiều lần.

XIN LƯU Ý

* Truyện thật ngắn ** Truyện ngắn *** Du ký, bút ký **** Tạp ghi, nói chuyện với đầu gối, tùy bút, sổ tay *****Bình luận, biên khảo

GHI CHÚ về các bài trên blog này

* Truyện ngắn ** Truyện thật ngắn *** Du ký **** Nói chuyện với đầu gối, tùy bút, tạp ghi, sổ tay ***** Bình luận, biên khảo...