top of page
Rechercher

TIỂU SỬ

Một tờ báo xin share một truyện ngắn trên tuthuc-paris-blog.com, và xin vài hàng về tác giả. Vẫn không hiểu bằng cấp, sự nghiệp, công...

NI HAO !

Một ông Tây hàng xóm, mỗi lần đi ngang, đều giơ tay chào : ‘’Ni hào !’’. Có vẻ hãnh diện lắm, vì biết tiếng Tàu, mặc dù nói được hai chữ...

Thống kê

Nếu làm tuyên huấn, tôi sẽ ra lệnh cho báo chí độc lập, khi loan báo các con số thống kê của nhà nước, phải khoa học, chính xác hơn, để...

bottom of page