top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurTỪ THỨC

Toà giấy

Cũng cờ, cũng biển cũng cân đai

Cũng gọi ông toà có kém ai

Mảnh giấy làm nên thân thẩm phán

Nét son điểm rõ mặt tôi đòi

Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ

Cái giá hư danh ấy mới hời

Áo đỏ, ghế cao ngồi bảnh choẹ

Tưởng rằng đồ thực hoá đồ chơi


( nhại thơ Nguyễn Khuyến. Tiến sĩ giấy)Tâm sự ông toà:

61 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page