top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurTỪ THỨC

từ ngu dốt tới nô lệ

Dernière mise à jour : 29 déc. 2018

Tại sao giáo dục ở những nước độc tài không thể là một giáo dục khai phóng ?. Tại sao giáo dục ở những nước toàn tri phải là một giáo dục ngu dân, nhồi sọ ?. Nhiều người đã trả lời :


-Sự ngu dốt bao giờ cũng dẫn tới thân phận nô lệ ( tục ngữ Tây Ban Nha)


-Mầm độc tài nẩy nở trên đất ngu dốt ( George Orwell )

-Nô lệ là con đẻ của sự ngu dốt ( Pythagore )


-Cái vô tâm, bất cần, vô cảm còn tai hại hơn cả sự ngu dốt ( tục ngữ Pháp )


- Chỉ có cái ngu dốt là chẳng cần học ( Gérard de Nerval )


-Sự ngu dốt đóng một vai trò đáng kể trong tiến trình của lịch sử nhân loại ( Raymond Aron )


-Bạn sẽ sững sờ khi biết tất cả hậu quả kinh hoàng của sự ngu dốt ( Françoise Giroud )


-Cái đại họa chính của nhân loại không phải là sự ngu dốt, mà là sự từ chối hiểu biết ( Simone de Beauvoir )


-Chung quanh tôi, thiên hạ kết án sự dối trá, nhưng tìm mọi cách tránh né sự thực ( S. de Beauvoir )


-Những người sống lâu trong bóng tối rất sợ ánh sáng. Họ phản ứng hung bạo mỗi khi có ánh sáng rọi vào.


-Chỉ khi nào người dân thông minh, lúc đó người dân mới có chủ quyền ( Quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. Victor Hugo )


-Khi người ta không biết mình là ai, người ta vui mừng được một chế độ độc tài lo mọi

chuyện cho mình ; và, khi người ta đặt mình dưới bóng một ông chủ, một tư tưởng duy nhất, người ta trở thành cực đoan, cuồng tín ( Boris Cyrulnik )


-Cực đoan, cuồng tín là kẻ thù không đội trời chung của dân chủ ( vô danh )

( tuthuc-paris-blog.com )

📷

282 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Commentaires


bottom of page