top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurTỪ THỨC

****MỘT CÂU HỎI NGẮN

Trong cuốn sách 1200 trang về các trào lưu tư tưởng, các sinh hoạt trí thức tại Pháp cận đại vừa xuất bản ( 1 ), Francois Dosse nhắc tới một cuộc điều tra của tuần báo ‘’ Carrefour ‘’ năm 1948. Carrefour đặt câu hỏi này cho mỗi chính trị gia, trí thức , nhân sĩ Pháp : ‘’ Nếu Hồng Quân Nga xâm chiếm nước Pháp, ông sẽ làm gì ? ‘’ ( Si l’Armée rouge occupait la France, que feriez-vous ? ). Rất muốn đặt câu hỏi dưới đây cho MỖI lãnh đạo, đỉnh cao trí tuệ, bộ trưởng, dân biểu, giáo sư, tiến sĩ VN : ‘’ Nếu Tàu chiếm VN, ông sẽ làm gì ? ‘’. Hay, gần với thực tế hơn : ‘’Tàu đang chiếm VN, ông làm gì, có thái độ gì , hay ít ra, nghĩ gì ?’’. Hỏi, và công bố mỗi câu trả lời, kể cả những câu ấp úng, ngượng ngập, e lệ, ngại ngùng, rào trước đón sau..


( 1 ) La Saga Des Intellectuels Français .1944-1989. François Dosse. Ed. Gallimard. Paris 2018

71 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page