top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurTỪ THỨC

****Lố bịch hay man rợ ?

Một hình ảnh thô tục : chính quyền bắt học sinh Lạng Sơn ra đứng chầu chực trong mưa gió, lạnh giá để đón Kim Jong-Un ( 26/2 ). Lùa dân ra đường đón cha già dân tộc nước bạn, hay khóc cha, chú lãnh tụ nội hóa chầu trời, là một phong tục lố bịch, tưởng đã cáo chung, vì ngày nay, cả thế giới biết đó là trò hề. Bản chất của Cộng Sản là lường gạt, xảo trá, nhưng vẫn tiếp tục làm, khi biết không còn lừa được ai, chỉ có thể giải thích bằng y khoa : cái xảo trá đã trở thành bệnh, đã trở thành bản năng, đã khắc trong ADN ( DNA ) Cái lố bịch trở thành man rợ, khi người được chào đón là một tên đồ tể. Bên cạnh cái man rợ, có cái bệnh khác mà người CS bỏ không được, là cái ngu dốt. Hai cái ngu dốt. Thứ nhất, Kim thăm viếng VN chỉ để bàn chuyện làm ăn riêng với Donald, không có lý do gì để bắt dân ra nghênh đón. Ngay cả trong những cuộc viếng thăm chính thức, những quốc gia có đôi chút văn hóa không ai hành hạ học sinh, bắt đội mưa, đưa dón. Cái ngu thứ hai, trước mắt hàng trăm ký giả báo chí từ khắp nơi đổ về, tập đoàn cầm quyền đã khoe với thế giới là chế độ vẫn man rợ như thời Staline, trong khi không ngớt điêu ngoa trong các hội nghị quốc tế là đã biết chống độc tài, biết tôn trọng nhân quyền. Đó là một hài kịch, hay bi kịch : mặc quần áo như người, đóng vai người, nhưng vẫn kéo lê cái đuôi chồn sau lưng.


190 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page