top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurTỪ THỨC

HẾT THUỐC CHỮA

Không có gì lạ dưới ánh sáng mặt trời. Có người đã cảnh cáo trước đây một…thế kỷ :

-Khi bạn thấy muốn sản xuất, người ta phải xin phép bọn không sản xuất gì. Khi bạn thấy tiền bạc rơi vào túi bọn kinh doanh không phải buôn bán với hàng hóa, nhưng với những đặc ân. Khi bạn thấy rất nhiều người trở thành giầu có nhờ đút lót và quen thuộc, hơn là nhờ mồ hôi. Khi bạn thấy luật pháp không phải để bảo vệ chúng ta khỏi nanh vuốt bọn gian ác, nhưng để bảo vệ chúng chống lại chúng ta. Khi bạn thấy sự bất lương được tưởng thưởng, sự lương thiện chỉ đưa tới thiệt thòi… Lúc đó, bạn có thể nói, không sợ lầm, là xã hội đã hết thuốc chữa ( 1920 ). AYN RAND, triết gia ( photo )

------------------------------------------------

7 ĐIỀU CÓ THỂ HỦY HOẠI CON NGƯỜI :

1. Chính trị không nguyên tắc 2. Thú vui không lương tâm 3. Của cải không mồ hôi 4. Khôn ngoan không nhân cách 5. Kinh doanh phi đạo đức 6. Khoa học không nhân tính 7. Tôn giáo không hy sinh

GANDHI. 1869-1948 (*) ---------------------------------------------------

Và cách đây 400 năm :

Địa ngục vắng tanh. Tất cả quỷ dữ đều ở đây, trong xã hội này.

SHAKESPEARE. The Tempest. 1610 ( ** )

-------------------------------------------------------------------------------------------- * Les 7 facteurs qui peuvent détruire un être humain : 1. La politique sans principes. 2. Le plaisir sans conscience 3. La richesse sans travail. 3. La sagesse sans personnalité 4. Les affaires sans éthique 5. La science sans humanité . 5. La religion sans sacrifice

** Hell is empty, and all the devils are here.

185 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Yorumlar


bottom of page