top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurTỪ THỨC

****EURÊKA, đã tìm ra giải pháp !

Đã tìm ra giải pháp. Người Việt nổi tiếng là tháo vát. Hoàn cảnh nào cũng tìm ra giải pháp. Chặt hết cây, treo hình cây. Đốn hết rừng. theo hình rừng. Bán hết biển, treo hình biển. Đói, treo bánh vẽ. Dân bệnh, chết , bỏ đi tha phương cầu thực , treo hình dân.


Nước mất, treo bản đồ đất nước. Tha hồ ngắm. Hết đời mình, tới đời con cháu. Trăm họ biết là của giả, vẫn giả vờ vui cười...


170 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page