top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurTỪ THỨC

****Dân tộc gì lạ quá

Dernière mise à jour : 10 févr. 2019

Dân tộc gì lạ quá !

-Mức thất nghiệp ( 2% ) thấp nhất thế giới, nhưng dân chúng chạy chọt để được ra nước ngoài làm cu li. Vì sở thích du lịch hay vì muốn giúp các nưóc nghèo phát triển ?

-Mức tăng trưởng (6,9 %), thuộc loại cao nhất thế giới, nhưng nhà nước suốt ngày in tiền, vay tiền, dụ dân hiến vàng, hiến dollars. Mục đích là giữ tiền dùm để dân khỏi vung tay quá trán ? Dân xài vung vít, vì biết rằng cùng lắm xin đi tù cũng được đối xử quá nhân đạo và 17 kg gạo mỗi tháng.

-Giáo dục chưa bao giờ tốt đẹp như ngày nay, nhưng con cái của đầy tớ đều học ở trường nước ngoài, nơi tư bản đang dẫy chết, nơi giáo dục sa đọa, không có trường nào biết dạy con nít lý thuyết Mác Lenin. Mục tiêu là vào lòng địch, nghiên cứu cái tồi bại của nó, để tránh cho dân ta ?

-Không nơi nào bệnh nhân sung sướng trong bệnh viện VN, thuốc giả tốt hơn VN, nhưng đầy tớ nhức đầu, sổ mũi là vào bệnh viện ngoại quốc. Muốn nhường chỗ tốt cho chủ ?

-Đất nước chưa bao giờ được như ngày nay, nhưng dân sểnh ra là trốn, có cơ hội là vắt giò lên cổ, bỏ của chạy lấy người, trong khi hàng triệu người Tàu đã và đang chờ nhẩy vào VN

Tại sao có những nghịch lý đó, những chuyện vô lý như vậy ?

Lý do chính là dân, đôi khi cả đầy tớ, chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện. Dân chưa hiểu, vì Dư Luận Viên và báo chí nhà nước chưa đủ đông, để chỉ vẽ hết cái đẹp của chế độ. Kết luận là phải tăng cường hàng ngũ DLV để khai dân trí. Phải làm thế nào để mỗi người dân có một dư luận viên bên cạnh, ngày đêm nhắc nhở là đất nước chưa bao giờ tốt đẹp như rứa. Phải hét vào tai dân là họ đang sung sướng. Các nhà lãnh đạo của ta khiêm tốn quá, tế nhị quá ! Muốn tăng cường hàng ngũ khai dân trí, việc trọng đại và khẩn cấp nhất của dân tộc, phải có thêm ngân khoản, nghĩa là phải in thêm tiền, phải xuất cảng thêm lao công, phải xuất cảng thêm phụ nữ qua Tàu. Chuyện đó thì chúng ta có thể lạc quan : máy in nước lạ sẵn sàng giúp, nhân công của ta chịu khó, dễ bảo, đàn bà của ta rẻ và đẹp. Túm lại, không có vấn đề, chỉ có giải pháp.

( tuthuc.paris.blog.com )

313 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout
bottom of page