Rechercher
  • TỪ THỨC

Á KHẨU

Vẫn chưa nghe ông Trọng đả động tới vụ Tư Chính , chắc bị bệnh á khẩu từ ngày ra nhà thương. Vua nổ NX Phúc im như thóc, chắc nghĩ Tư Chính là tên một tiệm phở, một tiệm hớt tóc. Bà Ngân nín khe, chắc nghĩ Tư Chính không đáng để ý, vì không phải là một tiệm ''thiết kế'' áo dài. Còn bộ trưởng quốc phòng, có nhiệm vụ giữ nước ? Chắc đang phân vân, chưa biết nên giữ nước nào, nước Tàu hay nước Việt ( tuthuc-paris-blog.com )

152 vues
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now